Techniek Show II
De dansers worden op jonge leeftijd extra getraind op alle technische facetten van dans. Deze basis geeft versteviging om later de moeilijkere danselementen te kunnen uitvoeren, zoals sprongen en pirouettes.
Deze technieken worden stapsgewijs aangeleerd en dit per leeftijd en niveau

Uurrooster

Woensdag
18:00 - 19:00

Les Informatie

Adres
Sint Alexius - Grimbergsesteenweg 40 1850 Grimbergen
Trainer
Eshly Lemmelijn, Sylvie Huyghe, Sofie Campe
Informatie
Enkel voor de showgroepen