Show II
Show II heeft bewezen choreo’s te kunnen aanleren en er wordt op deze leeftijd gewerkt aan de groep. Zij dienen rekening te houden met elkaar en als groep te dansen. Er wordt getraind op de gelijkheid. Sprongkracht wordt opgedreven en spieren worden gekweekt om hen later te helpen met technische oefeningen. Naast een extra technische bagage krijgen zij oefeningen in expressiviteit. Het is belangrijk dat zij weten hun publiek naar hun toe te trekken. Het tempo van aanleren wordt opgevoerd.

Uurrooster

Woensdag
18:00 - 19:00

Les Informatie

Adres
Sint-Alexius
Trainer
Lies
Informatie
Toetreding enkel mogelijk na toelatingsproef