Pre-competitie toestelturnen
In deze groep verwachten we naast plezier ook prestatie. Gymnasten stromen voornamelijk door uit ons eigen pré-competitief programma. Uitzonderlijk kunnen ze ook instromen indien ze aan  leeftijdsgebonden vereiste voldoen .We trainen wekelijks op de verschillende toestellen maar ook de fysieke voorbereiding die daarvoor nodig is, komt zeker aan bod. Het aantal uren training varieert tussen 4 (pré-competitie) en 12 uur afhankelijk van de leeftijd en het na te streven niveau. We nemen deel aan verschillende wedstrijden en er zijn jaarlijks drie testmomenten om de fysieke en technische progressie op te volgen. Deze worden met de ouders besproken.
Gymnasten die uitstromen kunnen worden opgevangen binnen de groep “toestelturnen”.

Uurrooster

Dinsdag
17:00 - 19:00
Vrijdag
18:00 - 20:00

Les Informatie

Locatie
E.Soens - Singel 57, 1853 Strombeek
Trainers
Eva Roose
Extra info
Toetreding mogelijk na toelatingsproef