Competitie Toestelturnen
In deze groep verwachten we naast plezier ook prestatie. Gymnasten stromen voornamelijk door uit ons eigen pré-competitief programma. Uitzonderlijk kunnen ze ook instromen indien ze aan  leeftijdsgebonden vereisten voldoen .We trainen wekelijks op de verschillende toestellen maar ook de fysieke voorbereiding die daarvoor nodig is, komt zeker aan bod. Het aantal uren training varieert tussen 4 (pré-competitie) en 12 uur afhankelijk van de leeftijd en het na te streven niveau. We nemen deel aan verschillende wedstrijden en er zijn jaarlijks drie testmomenten om de fysieke en technische progressie op te volgen. Deze worden met de ouders besproken.
Gymnasten die uitstromen kunnen worden opgevangen binnen andere specialisatie groepen.
I- niveau traint op:
Dinsdag: 17u30-19u30 ( De Singel)
Woensdag: 14u-16u (De Singel)
Vrijdag: 18u-20u (De Singel)
Zaterdag: 18u-20u (De Singel)
TTM traint op:
Dinsdag: 18u-20u30 (De Singel)
Woensdag:14u-17u00 ( De Singel)
Vrijdag: 18u-20u30 (De Singel)
Zaterdag: 18u-20u30 (De Singel)
Zondag: 9u30-12u30 (De Singel)

Uurrooster

Dinsdag
18:00 - 20:30
Woensdag
14:00 - 17:00
Vrijdag
18:00 - 20:30
Zaterdag
18:00 - 20:30
Zondag
09:30 - 12:30

Les Informatie

Locatie
Sporthal De Singel
Trainer
Nico, Laura, Stefi, Eva, Manon
Informatie
Toetreding mogelijk na toelatingsproef